Ќе се унапредува универзитетскиот спорт

01.03.2013

 

Ректорот на УКЛО, проф. д-р Златко Жоглев на 28.02.2013 година оствари работна средба со директорот на Агенцијата за млади и спорт Лазар Поповски и претставници од Централната комисија за спорт на Република Македонија.

 

Тема на состанокот се новите планови и проекти на Агенцијата за млади и спорт во насока на унапредување на универзитетскиот спорт и можностите за формирање Интеруниверзитетска Спортска Федерацијата.

 

Ректорот, проф. д-р Златко Жоглев со бројни примери ја потврди практиката на УКЛО максимално  да ги поддржува спортските активности на студентите, за што од страна на Агенцијата за млади и спорт е искажано посебно признание.

 

Во наредниот период со новите проекти за унапредување на универзитетскиот спорт се очекува поголем опфат на студентската популација во спортско -рекреативните активности и вклучување посебни мерки за стимулирање на студентите - спортисти.

 

Се очекува новиот концепт на универзитетскиот спорт да стартува со новата академска година. 


Scroll to Top