ОДРЖАНИ ПРЕДАВАЊА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА И ЕДЕН ВЕК ОД БУКУРЕШКИОТ ДОГОВОР

07.03.2013

Академската јавност на УКЛО на 7.03.2013 година ги проследи предавањата на  тема „Меѓународната политика на Република Македонија и „100 години од Букурешкиот договор“.

Воведничари и предавачи беа  Амбасадорот на Република Македонија во Кралството Шпанија Слободан Чашуле и  надворешно - политичкиот аналитичар Љубомир Гајдов.

Настанот се одржа на дисперзираните студии од  Правниот факултет -  Битола.

Scroll to Top