Продолжен договорот за соработката со УГД - Штип

07.03.2013

Ректорот на УКЛО, проф. д-р Златко Жоглев и неговиот колега од УГД - Штип, проф. д-р Саша Митрев на 6.3.2013 година потпишаа договорот за продолжување на соработката.

По претходната петгодишна соработка, претставниците на двата универзитети меѓу кои и тимот проректори, очекуваат заедничкото дејствување да биде понагласено во делот на науката и истражувањето.

Досегашното успешно поврзување на УКЛО и УГД се остваруваше со размена на наставен кадар, учество во неколку заеднички меѓународни проекти, на информативен и спортски план.

Ваквата соработка во иднина ќе биде унапредена со уште поголемо поврзување меѓу академските кадри на овие два јавни универзитети.


Scroll to Top