Стипендии од француската влада и Ајфел стипендии

12.03.2013

Едногодишни стипендии за мастер и докторски студии за студирање во Франција наменети за високомотивирани, солидни студенти со напредно ниво на познавање на францускиот јазик

Со стипендијата што ја додлеува Француската влада се покриваат трошоците на школарината (9 – 10 месеци), студентското здравствено осигурување и останатите трошоци за живеење http://www.ifs.mk/fr/Home/StudyFranceContent/633 . Краен рок за пријавување е 30 април 2013.

Програмата Ајфел пак обезбедува стипендии во областа на правото и политичките науки, економијата и менаџментот и техничките науки, а барањата за нив ги поднесува соодветната француска високообразовна институција http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/accueil/appels/eiffel

Scroll to Top