Усвоен извештајот за работа на Ректорот и УКЛО

22.03.2013

На 22 март 2013 година одржани се две значајни седници на органите на УКЛО. На 113 седница на Универзитетскиот сенат едногласно е усвоен  Извештајот за работа на Ректорот, проф. д-р Златко Жоглев и Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Претходно и членовите на Ректорската управа на 159 седница целосно го поддржаа овој важен документ.

Извештајот за работа на Ректорот и Универзитетот претставува синтетизиран приказ на активностите во изминатата академска година и ги опфаќа сите домени од универзитетското работење.

Исклучително позитивната оценка на Сенатот за Извештајот за работа на Ректорот и Универзитетот е потврда за успешното работење на УКЛО, а согледаните перспективи и насоки за идно дејствување се оценети како основа за негов натамошен  и  непречен развој.
Превземи известување тука. 

Scroll to Top