Објава за можности за остварување на практична работа за студентите од Економскиот факултет во Тутунска банка

02.04.2013

Почитувани студенти,

НЛБ Тутунска банка АД Скопје ви нуди можност да го запознаете банкарското работење и преку остварување на практична работа во рамки на нејзините организацинони единици.

Доколку сте заинтересирани за реализација на праксата потребно е да ги исполните следните услови:

-          да сте  студент на додипломски студии (пожелно е од повисоките години, но ќе се  земаат во предвид и пријавите на студентите од I и/или II година) или да сте студент на последипломски студии  (невработени)

-          да имате солидно познавање  на англискиот јазик

-          познавање на MS Office пакетот

-          позитивен пристап и мотивираност

-          подготвеност за работа и тимски дух.

Времето на реализација на работната пракса е во траење од 1 месец со можност за нејзино продолжување до 3 месеци. 

Доколку сте заинтересирани за практична работа доставете барање на следната меил адресата:  l.sekulovska@tb.com.mk и b.malenkov@tb.соm.mk, со CV и податоци за департман и година на студии, контакт телефон и контакт меил, со назнака: За практична работа во НЛБ Тутунска банка.

Само кандидатите кои ќе бидат избрани во потесен круг ќе бидат контактирани.

Со почит,

Служба за управување со човечки ресурси

НЛБ Тутунска банка АД Скопје 

Scroll to Top