ВО СВЕТОТ НА ВИДЕО ИГРИТЕ - ОД КОНЦЕПТ ДО ГОТОВ ПРОИЗВОД

02.04.2013

Во рамките на проектот „Мојата успешна приказна“ кој редовно се спроведува на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола каде истакнати стручњаци од практиката и бизнис секторот реализираат предавања пред студентите со цел  нивно поблиско запознавање со компаниите, на 02.04.2013 година на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи - Битола пред студентите, свое предавање одржа г-нот Петар Котевски, сопственик на компанијата „Камај медиа“ која на пазарот е позната по изработка на видео игри за познати компании од светот на информатичката технологија.

Студентите  имаа можност да се запознаат со начинот на работа на компанијата, со нејзините приоритети и можностите за вработување како и со можноста за изведување на практикантска работа.

Г-нот Петар Котевски во рамките на проектот на УКЛО „Мојата успешна приказна“, на 20.03.2013 година одржа исто вакво предавање и на Техничкиот факултет Битола пред студентите од отсекот за информатичка и компјутерска техника.

Во рамките на ваквиот проект, воспоставени се контакти и со останати менаџери од бизнис секторот, со што вакви и слични предавања ќе бидат реализирани и во иднина.

Scroll to Top