Посета на професори од САД на УКЛО

10.04.2013

На 9 април, во просториите на Ректоратот, проректорот Пере Аслимоски, се сретна со проф. Лора Соса и проф. Даг Фи од Mercer County Community College, САД, коишто престојуваат во посета на Факултетот за туризам и угостителство каде одржаа предавања за студентите и за академскиот кадар.

За време на оваа посета проректорот го претстави Универзитетот преку фактите и бројките што зборуваат за запишаните студенти, дипломираните студенти од основањето до сега, за студиската понуда, а направи и посебен осврт на меѓународната соработка низ призмата на релациите со американските високообразовни институции.

Професорите гости од своја страна пак зборуваа за образовниот систем во САД и претставија навистина иновативни модели и проекти во делот на соработката којашто тамошните институции ја градат со непосредното општествено опкружување.

На средбата присуствуваа и деканот на ФТУ, проф.д-р Сашо Коруновски, проф. Иванка Нестороска, како и претставничките од канцеларијата за МС при УКЛО.

Scroll to Top