УКЛО НА САЕМОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА 2013

11.04.2013

Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола, во периодот   од 10 до 12 април 2013 година, учествува на Саемот за образование и кариера што се одржува во втората хала од Скопски саем.

Во рамките на манифестацијата, УКЛО како редовен учесник на настанот,  ги   претставува  постојните студиските програми во трите циклуси на образование на единиците во неговиот состав. Презентацијата на високообразовната понуда со заинтересираните се остварува на непосреден начин,  преку директни контакти, со што на потенцијалните кандидати им се помога во нивната професионална ориентација и можностите за зголемување на компетенциите.


Scroll to Top