Одржана работилница во рамките на проектот STREW

17.04.2013

УКЛО беше домаќин на интерактивна работилница, што како проектна активност се одржа на 15 и 16 април во рамките на ТЕМПУС проектот со акроним STREW, односно Градење на капацитетите за структурни реформи во високото образование во земјите од западен Балкан.

Презентер на работилницата, насловена „Модернизација на управувањето со универзитетот“, беше Јелена Бранковиќ од Центарот за образовни политики во Белград, Србија. Настанот беше ретка можност да се добијат повеќе информации за моменталните трендови и тенденции во управувањето на универзитетите во регионални и Европски рамки, како и за улогата на административниот кадар во донесувањето стратешки одлуки во процесот на управување на универзитетите.

На работилницата присуствуваа претставници од административниот кадар на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, како и од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.


Scroll to Top