ПРОМОВИРАНА ERASMUS / ERASMUS MUNDUS УКЛО АЛУМНИ МРЕЖА

25.04.2013

Ректорот, проф. д-р Златко Жоглев, на 25 април 2013 година, во просториите на КРЕДО Центарот, во рамките на активностите за одбележување на Денот на основањето на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола,  го означи почетокот на функционирањето на  ERASMUS/ERASMUS  MUNDUS УКЛО АЛУМНИ МРЕЖАТА.

Иницијативата за организирање и меѓусебно поврзување на сите студенти, претставници на соработничкиот и академскиот кадар коишто во различни периоди користеле стипендии за мобилност во рамките на ERASMUS MUNDUS (BASILEUS или ЕМ2ЅТЕМ) и/или ERASMUS Програмата за доживотно учење, претставува дел од настојувањата на УКЛО да ја промовира академската мобилност како најзначаен сегмент на целокупната интернационализација на Универзитетот.  

ERASMUS/ERASMUS  MUNDUS УКЛО АЛУМНИ МРЕЖАТА се очекува да обезбеди солидна основа за зајакнување на релациите помеѓу досегашните корисници на стипендиите за мобилност, за размена на идеи и искуства, за редовно информирање во врска со можностите за мобилност, за целокупно зголемување на нивото на меѓународна соработка и понатамошно промовирање на идејата помеѓу колегите.


Scroll to Top