II Меѓународна летна школа за интегриран транспорт: Иновативни технологии и интегриран транспорт

26.04.2013

Во периодот помеѓу 26 - 30 август 2013, во Охрид, ќе се одржи Втората меѓународна летна школа за интегриран транспорт: Иновативни технологии и интегриран транспорт, организирана од страна на Факултетот за сообраќај на Универзитетот во Загреб (www.fpz.unizg.hr), во соработка со две единици од УКЛО - Технички факултет, Отсек за сообраќај и Факултетот за туризам и угостителство, како и други високообразовни институции од регионот.

 

Контакт и дополнителни информации

+385 1 245 7712; +38599 233 6003
E - mail: summer.school@fpz.hr
Website: www.fpz.unizg.hr/summerschool
Facebook: http://www.facebook.com/#!/groups/summerschool.fpz

 

Програмата на Школата е достапна на http://www.fpz.unizg.hr/summerschool/files/Agenda_Summer_2013_Final_za%20web.pdf

Scroll to Top