Работилница за кариерни центри во Охрид - повик за експерти

06.05.2013

Трите проекти од Erasmus Mundus Action 2 (Basileus, JoinEU-SEE и SIGMA) организираат заедничка работилница посветена на универзитетските кариерни центри на 10 и 11 јуни 2013 во Охрид. На работилницата се очекува присуство на претставници од сите партнери од универзитетите од Западен Балкан.

Ова е можност за размена на искуства и know-how идеи за формирање и водење на кариерни центри, како и платформа за јакнење на менаџерските капацитети на високообразовните институции во регионот.

Во тек  е пријавувањето на експерти за кариерни центри од партнерските институции од ЕУ, кои сакаат да ги споделат своите знаења и искуства со учесниците на работилницата, преку различни форми на презентација, разговор и сл. На експертите им се обезбедени финансиски средства за нивниот пат, престој и ангажман.

Експертите кои се заинтересирани да бидат презентери на работилницата можат да се пријават до 13 Мај, 2013 на следната електронска адреса:

delfien.cloet@UGent.be

Детали за работилницата и пријавувањето може да се добијат тука.

Scroll to Top