Објавен е третиот повик за ИПА Програмата за прекугранична соработка со Р. Македонија и Р. Грција 2007-2013

28.05.2013

Kраен рок за поднесување на предлозите е 23.08.2013 година, 14.00 часот. За проектните предлози од двете земји партнери, под овој повик се достапни финансиски средства во износ од 7.514.217,00 евра.

Подетални информации:

http://www.ipa-cbc-programme.eu/calls-for-proposals/10-calls/52-3rd-call-for-proposals-for-all-priority-axes


Scroll to Top