Литературниот клуб Дениција организира учество на БИТФЕСТ

08.07.2013

Универзитетскиот литературен клуб Дениција ПФБТ - УКЛО ги поканува сите сегашни и поранешни студенти како и целиот академски и неакадемски кадар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола за активно учество на Битфест 2013 година.

Учеството може да се оствари со своја лирска песна или музички настап во времетраење од најмногу 5 минути, на музичко-поетската вечер во рамките на манифестацијата, која ќе се одржи на 13 август 2013 (вторник) во 21 ч. на летната сцена на Тумбе кафе – Битола.

Пријавата за учество треба да ги содржи следниве податоци: име и презиме, место на живеење, занимање или опис на студентскиот статус, телефонски број за контакт, емаил адреса и лирската песна во Word.doc формат со фонт Times New Roman, македонска поддршка и 12 pt или опис на музичкиот настап. Учеството се пријавува на следнава емаил адреса: denicijapfbtuklo1@gmail.com најдоцна до 26 јули 2013.

Scroll to Top