На УКЛО продолжува проектот 35/45

11.07.2013

Проектот на Владата на Република Македонија, поддржан од МОН, кој овозможува дооформување на високото образование за возрасни, продолжува да се реализира на УКЛО и во академската 2013/2014 година.

Поголемата достапност за лицата кои во минатото не биле во можност да се стекнат со високо образование, на УКЛО ќе се реализира на две високообразовни институции: Техничкиот факултет – Битола и Високата медицинска школа – Битола. На овие единици може да се запишат вкупно 80  вонредни студенти.

Висината на кофинансирање како и во предходните академски години ќе изнесува 200 евра во денарска протввредност.

Уписната кампања ќе се реализира во три уписни рокови и стратува на 15-ти август 2013 година.
Превземи конкурс тука.

Scroll to Top