УКЛО потписник на Magna Charta Universitatum

21.09.2013

Ректорот на УКЛО, проф.др.Златко Жоглев,на свечена церемонија, на 21 септември 2013 г. на Универзитетот во Болоња, Италија, го потпиша документот Magna Charta Universitatum, односно, Големата повелба на Универзитетите.

Со ова, УКЛО и официјално  се приклучи кон афирмацијата на универзитетските традиции, поттикнување на силните врски меѓу универзитетите во Европа и пошироко во светски рамки.

Во асоцијацијата Magna Charta Universitatum, со 25 годишното постоење (од 1988 година кога е формирана во неа учествувале 388 универзитети) до денес, пристапиле над 600 универзитети.

Членувањето во Magna Charta Universitatum претставува бренд на престиж и  самото членување во оваа асоцијација нуди бројни можности за студентите и академскуиот кадар зашто Magna Charta Universitatum паралелно соработува и со ЕУА и со УНЕСКО и претставува своевиден медијатор меѓу академскиот свет, главно младите, студентите и останатите општествено - економски субјекти.

Scroll to Top