Успешна реализација на уписите

21.09.2013

На Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола во академската 2013/2014 година, на прв циклус студии се запишаni 2541 студент, што претставува реализација на конкурсните квоти над 61%, што е за 300 студенти повеќе во однос на минатата академска година.

Оваа година на Универзитет„Св. Климент Охридски“- Битола се запишаа 62 странски студенти, бројот не е конечен, бидејќи во наредниот период, по завршување на процедурите во МОН, се очекува запишување на дополнителен број странски студенти,  со статус - стипендисти на Владата на Република Македонија.

За вториот и третиот циклус студии уписните рокови се во тек.

Универзитетската понуда за овие циклуси опфаќа 84 студиски програми за втор циклус студии, од кои 5 се на англиски јазик и 17 студиски програми за трет циклус студии.


Scroll to Top