ДОПОЛНИТЕЛЕН BASILЕUS ПОВИК ЗА АКАДЕМСКИ КАДРИ!

13.03.2015

Конзорциумот на проектот BASILЕUS објавува отворање, дополнителен, но лимитиран Повик за доделување на преостанатите месеци за мобилност само на академски кадар.

Едномесечните мобилности за академски кадар ќе може да се реализираат единствено на:

- Универзитетот во Лунд, Шведска (www.lunduniversity.lu.se) и

- АТЕИ во Солун, Грција (www.teithe.gr)

Краен рок за on-line аплицирање на www.basileus.ugent.be: 10 мај 2015.


Scroll to Top