Работилница Академско признавање -Проект BASILEUS

19.05.2009

Во Ректоратот на УКЛО  се одржа работилница за академско признавање.

Презентерот  Марција Форони од  Министерството за универзитетско образование и наука на Република Италија одржа презентација за признавање на периодите на студирање и италијанското искуство во имплементацијата на ЕКТС.

Работилницата се одржа во рамките на Проектот BASILEUS од Програмата Еразмус Мундус/надворешен прозорец во организација на Канцеларијата за меѓународна соработка при УКЛО.

Scroll to Top