Брокерски настан во организација на УКЛО

02.06.2009

Одржана посредничка конференција за добивање грант од Седмата рамковна програма за вклучување на малите и средни претпријатија во европската мрежа на бизнис можности.
УКЛО, во соработка  со Европскиот информативен центар, својата стручна и научна поддршка ја вклучува во јакнење на капацитетите на МСП и можностите за добивање неповратни средства за проекти во повеќе области.  На посредничката конференција за МСП е промовирана и рамковната програма за конкурентност и иновативност.  


Scroll to Top