Објавена одлуката за запишување на нови студенти во прва година

10.06.2016

Одлуката на Владата за бројот на студенти за запишување во прва година - прв циклус на студии на јавните високообразовни установи - универзитетите во Република Македонија е објавена во Службениот весник на РМ од 09 јуни 2016 година.

Одлука.


Scroll to Top