Оглас за набавка на услуги – снимање, монтажа и продукција на информативни клипови

30.06.2016

Објавен е оглас за набавка на услуги – Снимање, монтажа и продукција на информативни клипови, за потребите на проектот „Проценка на деградација на почвата и рехабилитациони стратегии за планирање на одржливо искористување на земјиштето со акроним TERRA MED.
Преземи документација тука.


Scroll to Top