Оглас за набавка на услуги – Организирање на јавни настани (инфо ден, состанок и конференција) и соопштенија за јавноста за јавни нстани и проектни активности

30.06.2016

За потребите на проектот „Проценка на деградација на почвата и рехабилитациони стратегии за планирање на одржливо искористување на земјиштето со акроним TERRA MED, објавен е оглас за набавка на услуги – Организирање на јавни настани (инфо ден, состанок и конференција) 

ДЕЛ I - Изнајмување на простор, Приготвување и сервирање на коктел (различно мени за секој настан), Кафе пауза, Обезбедување на Аудио-визуелна опрема (озвучување, прожектор, платно за прожектирање), Простор за постер презентации, Кoнференциски материјал и Превоз до областа на испитување
ДЕЛ II – Соопштенија за јавноста за јавни настани (инфо ден, состанок и конференција) и проектни активности.


Преземи документација тука.


Scroll to Top