ОТВОРЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ВО КРОМБЕРГ и ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола

29.07.2016

Во рамките на соработката помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола  и КРОМБЕРГ и ШУБЕРТ  МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола, а во насока  на професионално усовршување на млади, КРОМБЕРГ и ШУБЕРТ  МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола отвор повик за пополнување на следните позиции:


Scroll to Top