СТИПЕНДИЈА ЗА СЕКОГО

03.08.2016

Со посредство на Регионалната дирекција за канадски стипендии за странци , државниот секретаријат за студии и истражување од Универзитетот Лавал отвора повик  за 400 стипендии за студирање во Канада  во академската 2016-2017. Овие стипендии се наменети за кандидати од земјите од категорија А  европски и неевропски индустриуски земји) и за кандидати од земјите од Б категорија  (земји во развој , од третиот свет и надвор од Европа ) и тие треба да овозможат продолжување на студиите , усовршување на  знаењата за истражувачки активности на кои Универзитетот Лавал им обрнува посебно внимание.

СПЕЦИФИЧНОСТИ НА СТИПЕНДИИТЕ

- Универзитот Лавал тежнее да ја олесни имиграцијата на лицата што посакуваат да ги продолжат нивните студии и да се стекнат со канадски државни дипломи.
- Кандидатите што ќе бидат селектирани покрај студирањето ќе бидат интегрирани во чувствителните сектори на општествено економскиот живот во Канада : здравство, право, дипломатија , комуникации, финансии, енергетски сектор, индустрија, транспорт, земјоделие..
Оваа опција на Универзитетот Лавал ќе им овозможи стручно оспособување на стипендистите за да може доколку сакаат  да работат во Канада по завршувањето на нивното образование.

ТРАЕЊЕ НА СТИПЕНДИИТЕ

Стипендиите го покриваат периодот на еден образовен циклус или максимум 6 или повеќе семестри.

ПАТНИ ТРОШОЦИ

Повратните авио билети  (Почетна дестинација- Канада/Квебек) се на терет на Регионалната дирекција за канадски стипендии за странци.

Претходни општи услови за кандидирање на кандидатите :
- Да се на возраст од  18 до  55 години;
- Да  разбираат и коректно зборуваат еден од јазиците на кои се одвива наставата во Канада (Англиски, Француски, Шпански, Германски, Италијански);
- Да поседуваат еквивалентна диплома  за прв циклус студии, матурска диплома  или диплома за стручна подготвеност издадена во земјите на ЕУ

ПРОЦЕДУРА ЗА СЕЛЕКЦИЈА

- Барањето за стипендија треба да содржи пополнет формулар за запишување и мотивациско писмо што се доставуваат на мејл адресата на секретаријатот: universitylaval@outlook.fr

Ви посакуваме успешна апликација. 


Scroll to Top