Уписи УКЛО

11.08.2016

Прв уписен рок 15, 16 и 17 август 2016

Објава на прелиминарна ранг листа 22 август 2016

Објавување решение за прием на кандидатите 24 август 2016

Запишување  25 и 26 август 2016

Според Конкурсот, во академската 2016/2017 година на прв циклус студии на Универзитетот „Св.Климент Охридски” - Битола има вкупно 3543 места: 2040 во државна квота, 790 со кофинансирање и 713 за вонредни студии.

Износот за партиципација е 200 евра во државна квота, 100 евра зa дисперзираните студии  и по 400 евра за кофинансирање и за вонредни студии. 


Scroll to Top