Поддршка за најдобрите студенти

13.08.2009

Во оваа академска година петте најдобри студенти од секоја студиска година на секоја единица на УКЛО коишто со највисока оценка ќе ги положат испитите во соодветната студиска програма, ќе се ослободат од плаќање партиципација, односно кофинансирање на студиите.


Scroll to Top