Меѓународни конференции

МЕЃУНАРОДНА СТУДЕНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

Универзитетот во Приштина во периодот  од 2-7 Мај 2017 година во Приштина, Косово ја организира втората по ред меѓународната студенска Конференција на тема: „Млади Претприемачи“.

На Конференцијата можата да земат учество студенти од Прв, Втор и Трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола.

Подетални  информации за Конференцијата можат да се најдат на следните линкови:  http://www.upisc.org/call-for-papers  и  http://www.upisc.org/initial-submission-instruction

 

Стипенидија BAYHOST
Стипендии за летни курсеви по германски јазик во Баварија 2017.

За стипендијата можат да аплицираат студенти и млади научници од сите академски дисциплини со познавање на германски јазик (најмалку ниво А 2).

Во моментот на аплицирање студентите мора да имаат завршена прва година од додипломски студии.

Стипендијата ги покрива трошоците за курсот, сместување и храна.

Сите документи за аплицирање треба да се пристигнати преку пошта во BAYHOST најкасно до 20. март 2017.

Повеќе информации за јазичните курсеви и постапката за аплицирање на вебстраната:

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/sprachkurse-in-bayern/index.html

повеќе


Scroll to Top