Програми, стипендии, грантови

Fulbright стипендии за студенти

МОН известува дека е отворен Конкурсот за учество во студентската Fulbright програма за академската 2020/21.

Сите информации во врска со Програмата, начинот на пријавување и фазите во селекцијата на кандидатите се достапни на линкот: https://mk.usemabssy.gov/fulbright-student-competitions-2019-2020-academic-year-now-open/, а крајниот рок за пријавување е 31 мај 2019.

Отворен повик за учество во Ulam Programme

Програмата е организирана од Полска национална агенција за академска размена (NAWA) ,  наменета е за старански истражувачи со стекнат степен, доктор на науки и овозможува доделување стипендии (за временски период на престој од 6-24 месеци). Учеството во Програмата овозможува реализација на следните активности: истражувачка работа, пост-докторски обуки, обезбедување материјали за научна работа или публикации, одржување настава во центарот-домаќин и сл.

Повикот за аплицирање е отворен од 22.01.2019-23.04.2019, а аплицирањето е преку ИКТ системот на Агенцијата.

Подетални информации:

https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme

http://www.ue.wroc.pl/international_cooperation/6601/research_areas.html

Контакт лице:

Ana H.Jankowiak

Директор на Центар за меѓународна соработка

Univerzitet Wroclaw

Стипендии за летни курсеви по германски јазик во Баварија 2019.

За стипендијата можат да аплицираат студенти и млади научници од сите академски дисциплини со познавање на германски јазик (најмалку ниво Б 1).

Во моментот на аплицирање студентите треба да имаат завршена прва година од додипломски студии и истото да го докажат со соодветно уверение за положени испити.

Стипендијата ги покрива трошоците за курсот, сместување и храна.

Сите документи за аплицирање треба да се пристигнати преку електронска пошта во BAYHOST најкасно до 25. март 2019.

Повеќе информации за јазичните курсеви и постапката за аплицирање на вебстраната:

https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html

и на fb профилот на BAYHOST  https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/

Повикот за Програмата Global UGRAD за 2019/2020 е отворен

Амбасадата на САД во Скопје информира за отворањето на повикот за Програмата Global UGRAD за размена на студенти на додипломско ниво спонзорирана од Бирото за образовние и култура на US Department-от. Програмата предвидува стипендии за едно-семестрални престои на престижни универзитети и колеџи во САД и отвора посебна можност покрај за студирање и престој во оваа земја и запознавње со културата и социјалното живеење.

Детални информации во врска со процесот на аплицирање може да се најдат на линкот:
https://mk.usembassy.gov/the-2019-2020-global-undergraduate-exchange-program-global-ugrad-is-open-now/
 , додека краен рок за пријавување е 31 декември 2019.

Поврзани линкови:

Global UGRAD online application

Global UGRAD website

Interactive Graphic

СТИПЕНДИИ ОД ШВАЈЦАРСКАТА ВЛАДА

 Во рамките на понудата од 20-30 стипендии за изврсност што Швајцарската Влада преку Федералната комисија за стипендии за странски студенти ги доделува на кандидати од земјите на Централна и Источна Европа за академската 2019/2020 година, три стипендии се на располагање за кандидати од Република Македонија.

Стипендиите се наменети за високо квалификувани млади дипломирани односно магистрирани кадри од сите области на кои им се пружа можност да ги продолжат своите докторски и постдокторски истражувања во Швајцарија на некои  од јавните универзитети или признатати институции (швајцарските универзитети, Федералниот институт за технлогија, институтите за настава и истражување како и универзитетите за применети науки)

 Достапни се три типа стипендии:

  • за истражување
  • докторски студии
  • постдокторски студии

Понудата не вклучува стипендии за додипломски или магистерски студии.

За повеќе информации на линкот преку Швајцарската амбасада (www.eda.admin.ch/macedonia).

Апликационите формулари како и останатите потребни документи може да се добијат преку Амбасадата (Тел.: 02 3103300; e-mail: skopje@eda.admin.ch).

Краен рок за доставување на комплетната документација во хартија во 2 примероци во амбасадата  во Скопје е: 15 ноември 2018

 

Програма за стипендирање на млади истражувачи на УНЕСКО и Јапонија, Кеизо Обучи за 2018 година

Националната Комисија за УНЕСКО при Министерството за култура информира дека во рамки на Јапонскиот фонд за доверба за јакнење на капацитетот на човечките ресурси, Владата на Јапонија доделува 10 истражувачки стипендии за постдипломски истражувачки активности во следните области:

  1. Животна средина
  2. Интеркултурен дијалог
  3. Информатички и комуникациски технологии и
  4. Мирно разрешување на конфликти.
Повеќе информации може да најдете на следниот линк:

Интернационални кампови за студенти - франкофони

Можности за продлабочување на франкофонската култура во пријателско меѓународно опкружување – престој во меѓународни франкофонски центри за студенти на возраст помеѓу 18 и 25 години со платени трошоци за селектираните кандидати.

Повеќе на http://fipf.org/actualite/centres-internationaux-francophones-des-lions-clubs-de-france-0

 

Стипенди за изучување  германски јазик во Баварија

Можност за изучување на германскиот јазик преку организирани летни школи на неколку универзитети во Баварија, за студенти и млади кадри од високообразовните институции во Република Македонија и стипендии за посетување на истите што ги обезбедува Сојузната држава Баварија.

Повеќе на http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html и http://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705

 

Стипендии на Унгарската влада

Владата на Унгарија, преку својата програма Stipendium Hungaricum scholarship, нуди стипендии за меѓународни студенти на Универзитетот Eötvös Loránd (ELTE)  во Будимпешта, со цел проширување и промовирање на еконмските и културните релации на Унгарија со земјите во светот. Заинтересираните кандидати од Република Македонија имаат можност за аплицирање за целосни студии од прв, втор или трет циклус  во  областа на техничките, технолошките, земјоделските, медицинските, економските и природните науки како и во уметничките области.

Повеќе информации може да се добијат на www.mon.gov.mk и одговорното лице, г-ѓа Катерина Шумановска (email: katerina.sumanovska@mon.gov.mk) .

Пријавите се доставуваат електронски на  https://apply.stipendiumhungaricum.hu/, најдоцна до 16 февруари 2018. 

 

Докторски студии на Државниот универзитет во Бојси, Ајдахо

На Државниот универзитет во Бојси, Ајдахо, САД (www.go.boisestate.edu) се организираат докторски студии од интердисциплинарен карактер во спектарот на компјутерските науки.

Детални информации за студиската програма се достапни на следниов линк: http://computing.boisestate.edu/

Повеќе.

 

КОНКУРС за заеднички македонско-австриски научно-истражувачки проекти за периодот 2018-2020 година

 

Отворени повици во рамки на Програма Хоризонти 2020 за сл. програмски столбови:

Општествени предизвици и

Индустриско лидерство

Подетални информации: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 

ЛЕТНА ШКОЛА ВО ВИЕНА

Универзитетот во Виена секоја година организира Интернационална летна школа за студенти и академски кадар  во Штробл на езерото Волфганг во Република Австрија.

Програмата на летната школа е на англиски јазик и обработува теми поврзани со политичките, економските, правните, историските и културните аспекти во развојот на Европа и Европската унија.
Подетални информации на веб страна http://shs.univie.ac.at.

 

EUROMIME Erasmus Mundus мастер програма

Отворен е повик за аплицирање за EUROMIME Erasmus Mundus мастер програмата, што ја нуди конзорциум од 7 универзитети помеѓу коишто се Универзитетот од Поатје, Франција, Универзитетот  од Лисабон, Португалија и Националниот Универзитет за далечинско учење од Мадрид, Шпанија. Сите информации и поважни термини во врска со оваа мастер програма од областа на едукативната технологија се достапни на следниов линк: http://euromime.org/en/home/the-euromime-master 

 

Отворени се најновите повици во рамки на Програмата HORIZON 2020.

Подетални информации: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/548/

 

ERASMUS MUNDUS меѓународна мастер програма ADVANCES за социјалните работници од целиот свет

Можност за меѓународна заедничка мастер програма Напреден развој во социјалната работа (ADVANCES) за сите практичари во областа на социјалната работа што се организира на пет европски универзитети: Линколн Универзитетот од Велика Британија, Универзитетот од Варшава, Полска, Универзитетот Алборг од Данска, Универзитетот во Лисабон, Португалија и Западниот универзитет Париз Нантер, Франција.

Деталните информации за Програмата, информации за пријавувањето и крајните рокови за пријавување се достапни на www.socialworkadvances.org


Scroll to Top