Новости

17.10.2019 | Конкурс истражувачки труд и есеј 2019/2020

09.10.2019 | ПОСЕТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ ПРИ УКЛО

07.10.2019 | ИСКОРИСТЕТЕЈА МОЖНОСТА И БИДЕТЕ СТИПЕНДИСТ НА ЕВН МАКЕДОНИЈА

03.10.2019 | Нови проректори на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола

03.10.2019 | Дополнителен конкурс за четврт уписен рок на прв циклус студии

01.10.2019 | НА УКЛО ЗАПОЧНА АКАДЕМСКАТА 2019/2020

30.09.2019 | ПОЧЕТОК НА АКАДЕМСКА 2019/2020

23.09.2019 | Дополнителен конкурс за трет уписен рок на прв циклус

20.09.2019 | ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА РЕГИОНАЛНАТА ШКОЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2019 година

20.09.2019 | Прва седница на Сенатот раководена од Претседател на Сенатот

12.09.2019 | Дополнителен конкурс за втор уписен рок на прв циклус

10.09.2019 | УКЛО УПИСИ - втор уписен рок, прв циклус

06.09.2019 | Уписи УКЛО Академска 2019/20

06.09.2019 | ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ОПРЕМА ПОМЕЃУ ФАРМАХЕМ И ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

02.09.2019 | КОНКУРСОТ за запишување на кандидати за Педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација)

29.08.2019 | ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ЛЕТНА ШКОЛА – БАЛКАНСКИ ЛЕТЕН УНИВЕРЗИТЕТ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФТУ ОХРИД И ОСТАНАТИТЕ ФАКУЛТЕТИ НА УКЛО БИТОЛА

20.08.2019 | УКЛО УПИСИ - прв уписен рок, прв циклус

08.08.2019 | Потпишан Грант Договор за проект од Програмата Хоризонти2020

18.07.2019 | Конкурс за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студиската 2019/2020 година

12.07.2019 | Конкурс за I циклус студии во академската 2019/20

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Scroll to Top