Новости

30.12.2020 | ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

24.12.2020 | Успешен вебинар за менталното здравје на студентите

23.12.2020 | УКЛО потписник на договор за грант за мобилности во високото образование oд Еразмус+ програмата

22.12.2020 | УКЛО ја интензивира соработката со Центарот за управување со кризи

21.12.2020 | ВЕБИНАР ЗА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

09.12.2020 | Еразмус + Форум на УКЛО

07.12.2020 | Конкурс за избор на Заменик студентски правобранител на Педагошки факултет – Битола

07.12.2020 | УКЛО ГО ОДБЕЛЕЖА ПАТРОНИОТ ДЕН

04.12.2020 | Продолжува добрата соработка на УКЛО со Националната агенција

03.12.2020 | НОВИОТ ФРАНЦУСКИ АМБАСАДОР ВО ПОСЕТА НА УКЛО

02.12.2020 | Промоција на книгата „КОВИД 19 И БЕЗБЕДНОСТА, РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИЦИ И НОВИ ДРЖАВНИ АКТЕРИ“

01.12.2020 | ИЗБРАНИ НОВИ СЕНАТОРИ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СЕНАТОТ НА УКЛО

30.11.2020 | Доделени индекси за новите магистранти и докторанти

30.11.2020 | ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

30.11.2020 | Специјално издание на COST е-весник

28.11.2020 | РЕГИОНАЛНА ШКОЛА 2020 година

23.11.2020 | Повик за учество на студенти во Регионалната Универзитетска школа „Новата агенда на Европа во светло на регионалниот безбедносен комплекс“

17.11.2020 | Конституирано новото УСС УКЛО и избран претседател

12.11.2020 | Заедничко празнување на патрониот празник „Св.Климент Охридски“ на Софискиот и Битолскиот универзитет

12.11.2020 | Покана за трудови за учество на заедничката Универзитетска научна конференција

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Scroll to Top