Новости

09.03.2017 | Инфо ден – Грантови за индивидуални истражувачи

03.03.2017 | Потпишан меморандум за соработка помеѓу УКЛО и LTH леарница од охрид

28.02.2017 | Твининг проект со МОН-Работилница

27.02.2017 | Повик за учество на УНИВЕРЗИТЕТСКА ИНТЕРНА КОНФЕРЕНЦИЈА УКЛО21 - УИК

23.02.2017 | Конкурс за кофинансирање на заеднички македонско – кинески научно-истражувачки проекти за периодот 2018 – 2019 година

20.02.2017 | Најнова промоција на УКЛО

17.02.2017 | УКЛО потпиша Меморандум за соработка за младинско информирање

13.02.2017 | ШЕСТ ГОДИНИ УКЛО ФМ

08.02.2017 | СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО ОД КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ

08.02.2017 | ПРОМОЦИЈА НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ И МАГИСТРИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ

03.02.2017 | Можност за студентска размена во рамки на програмата Фулбрајт

02.02.2017 | Меѓународна студентска недела во Белград

30.01.2017 | Конкурс за распределба на средства за учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири во 2017 година

30.01.2017 | Конкурс за доделување на наградата „Гоце Делчев“ во 2017 година

25.01.2017 | Стипенидија BAYHOST

05.01.2017 | БЕСПЛАТНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ОСНОВНИ IT ВЕШТИНИ - WORD и EXCEL ЗА ЗАВРШЕНИ СТУДЕНТИ ПРИ УКЛО БИТОЛА

27.12.2016 | Меѓународна наградата за Деканот на Факултетот за безбедност

23.12.2016 | Одржан прием по повод високата светска награда на професор Миодраг Лабовиќ

22.12.2016 | ОТВОРЕНА МОЖНОСТ ЗА АНГАЖИРАЊЕ СТУДЕНТИ ОД УКЛО ВО МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД СКОПЈЕ

22.12.2016 | Летна школа во Виена

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Scroll to Top