Новости

19.12.2016 | Свечена седница на Универзитетскиот сенат

16.12.2016 | Промоција на доктори на науки

14.12.2016 | ФИКТ и Технички факултет учесници на значајни настани организирани од МОН

14.12.2016 | Научна награда на светско ниво

13.12.2016 | Швајцарската Амбасадорка во посета на УКЛО

12.12.2016 | ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО CEEPUS ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018

07.12.2016 | Дополнување на конкурс и дополнителен уписен рок за трет циклус студии

06.12.2016 | СТИПЕНДИИ ОД КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ

05.12.2016 | Свечена Академија на УКЛО

02.12.2016 | ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ ЕДНОГОДИШНИ ГРАНТОВИ

01.12.2016 | Избрани најдобрите истражувачки трудови и есеи

24.11.2016 | Студии на институти во Соединетите Држави 2017

23.11.2016 | ДЕЛЕГАЦИЈА НА УКЛО ВО ПОСЕТА НА ТЕХНОЛОШКИОТ ОБРАЗОВЕН ИНСТИТУТ ВО КОЖАНИ

23.11.2016 | HORIZON2020 обука за аплицирање во европските фондови

22.11.2016 | Прелиминарен повик ЕРАЗМУС+ 2017/2018

18.11.2016 | ОБЈАВЕН ПОВИКОТ ЗА ERASMUS + за 2017

15.11.2016 | Дополнителен конкурс за втор циклус студии четврт уписен рок

15.11.2016 | Објавени огласи за ангажирање на лица за работа во проектот РЕМЕДИC

14.11.2016 | Можност за семестрален студиски престој во САД

09.11.2016 | УШТЕ ЕДНА СОРАБОТКА НА УКЛО СО НАДВОРЕШНОТО ОКРУЖУВАЊЕ

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

Scroll to Top