Новости

25.10.2016 | ОТВОРЕНИ РАБОТНИ ПОЗИЦИИ ВО КРОМБЕРГ и ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола

19.10.2016 | Оглас за стипендиска програма на германското стопанство 2017

17.10.2016 | Важно! Продолжен рокот за Конкурсот за истражувачки труд и есеј

17.10.2016 | Конкурс за III циклус студии за академската 2016/17

14.10.2016 | Презентација на можностите за студирање во Германија со стипендија од Германската служба за академска размена (ДААД)

12.10.2016 | 13-та Меѓународна студентска недела во Илменау – Германија

12.10.2016 | Прв повик за аплицирање во Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Албанија (IPA II – EuropeAid / 152956 / DD /ACT / MK), 2014-2020

10.10.2016 | Гостувачки предавања на Факултетот за биотехнички науки - Битола

07.10.2016 | Оглас за набавка на потрошни материјали за лабораторија за проектот Ремедик

06.10.2016 | Трета меѓународна конференција Образование преку границите

30.09.2016 | Меѓународна конференција во рамки на проектот TERRA MED

28.09.2016 | УКЛО ќе соработува со Вардарскиот плански регион

27.09.2016 | ТРКАЛЕЗНА МАСА ПОСВЕТЕНА НА ПАТРОНОТ

21.09.2016 | Откриен мозаик со логото на УКЛО

21.09.2016 | Конкурс за запишување на студенти во прва година на прв циклус студии (четврт уписен рок)

21.09.2016 | Конкурс за запишување на студенти во прва година во рамките на „Проектот 30/35“ (четврт уписен рок)

20.09.2016 | Соработка УКЛО – Шпаркасе банка

19.09.2016 | Билатерален договор со Универзитетот Аристотел од Солун

15.09.2016 | Прв академски час

13.09.2016 | Дополнителен конкурс за трет уписен рок за прв циклус студии

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Scroll to Top