Новости

30.06.2016 | Оглас за набавка на услуги – Организирање на јавни настани (инфо ден, состанок и конференција) и соопштенија за јавноста за јавни нстани и проектни активности

28.06.2016 | Оглас за набавка на лабораториска опрема за потребите на проектот РЕМЕДИК

21.06.2016 | Доделено признанието „Инженерски прстен“ на Николина Шутиноска од Техничкиот факултет во Битола

13.06.2016 | Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии во академската 2016/2017

10.06.2016 | Објавена одлуката за запишување на нови студенти во прва година

02.06.2016 | Студиска посета во рамките на WaMPP Е+ проектот

02.06.2016 | Оглас за набавка на канцелариски мебел и столици за потребите на проектот РЕМЕДИК

02.06.2016 | Оглас за набавка на компјутери и печатачи за потребите на проектот РЕМЕДИК

02.06.2016 | Меѓународен настан за миграциската криза

02.06.2016 | Состанок на BASILEUS конзорциумот на УКЛО

30.05.2016 | Конкурс за најдобар истражувачки труд и есеј

05.05.2016 | УСПЕХ НА УКЛО НА СОБИРОТ НА СТУДЕНТИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА

25.04.2016 | Одбележан Денот на основањето на УКЛО

24.04.2016 | УКЛО го одржа и традиционалниот ОТВОРЕН ДЕН

15.04.2016 | Одржан УКЛО ТРИВИУМ - Ден на ораторство на УКЛО

14.04.2016 | УКЛО учесник на Саемот за образование

08.04.2016 | Саем за студирање во САД ќе се организира во Македонија

31.03.2016 | ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНСКА РАБОТА ВО КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА Дооел Битола

28.03.2016 | Промоција на програми за размена

25.03.2016 | СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ДЕЛОВНАТА ЗАЕДНИЦА И УНИВЕРЗИТЕТИТЕ

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Scroll to Top