Новости

28.11.2013 | УКЛО се вклучи во акцијата Ден на дрвото

28.11.2013 | Билтен бр. 380

26.11.2013 | Избрани најдобрите истражувачки трудови и есеи

23.11.2013 | Втора генерација постдипломци на Универзитетот Франклин, САД, во Македонија

22.11.2013 | „МОЈАТА УСПЕШНА ПРИКАЗНА“ Дипл. ел. инж. Оливер Мирчевски

19.11.2013 | Поддршка од УКЛО за признанието Најмлад научник

13.11.2013 | Отворен повик за Фулбрајт – пост-докторски престој

06.11.2013 | OБЈАВЕН ДОПОЛНИТЕЛЕН УПИСЕН РОК ВО КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 2013/2014

06.11.2013 | ОБЈАВЕН ДОПОЛНИТЕЛЕН УПИСЕН РОК ВО КОНКУРСОТЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС-ДОКТОРСКИ СТУДИИ 2013/2014 ГОДИНА

05.11.2013 | Традиционална ноќна трка по повод денот на ослободувањето на Битола

31.10.2013 | ВАЖНО! ИТНО! ЗА СТУДЕНТИТЕ И КАДРИТЕ НА УКЛО

31.10.2013 | ПРОМОЦИЈА НА КРЕДО ЦЕНТАРОТ

28.10.2013 | Меѓународен симпозиум за „Традиционални јадења од Јадран до Кавказ“

25.10.2013 | Настани на УКЛО

21.10.2013 | Промовирана лабораторијата на Факултетот за биотехнички науки

14.10.2013 | Доделени дипломите на првите МБА постдипломци од Франклин Универзитетот

07.10.2013 | ПОВИК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ТРУДОВИ ВО ХОРИЗОНТИ

02.10.2013 | Информации за значајни настани и активности на УКЛО

30.09.2013 | Конкурс за истражувачки труд и есеј

21.09.2013 | УКЛО потписник на Magna Charta Universitatum

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Scroll to Top