Новости

10.05.2018 | ГОЛЕМ УСПЕХ ЗА УКЛО НА ДРЖАВНИОТ ОРАТОРСКИ НАТПРЕВАР

03.05.2018 | ПРАКТИЧНО ИСКУСТВО ВО НБРМ ВО ТЕКОТ НА ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ

03.05.2018 | ЛЕТНА ШКОЛА - БИДИ БАНКАР

02.05.2018 | ПОВИК Програма ERASMUS+ Академска 2018/2019

27.04.2018 | Работно одбележан Денот на УКЛО

26.04.2018 | WIN – WIN Форум на УКЛО

25.04.2018 | ОДРЖАН УКЛО ТРИВИУМ

25.04.2018 | ПРОМОЦИЈА НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ

18.04.2018 | Светска недела на КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ

18.04.2018 | Чествување - Ден на основање на УКЛО

13.04.2018 | Повик за објавување трудови во Хоризонти

30.03.2018 | Повик за меѓународна научна конференција „БЕЗБЕДНОСНИ, ПОЛИТИЧКИ И ПРАВНИ ПРЕДИЗВИЦИ НА СОВРЕМЕНИОТ СВЕТ

27.03.2018 | УКЛО започна постапка за набавка на услуги/експерт за Промоција, комуникација, публицитет и информирање согласно PRAG 2016, во рамките на проектот (SMecoMP)

27.03.2018 | УКЛО започна постапка за набавка на услуги/експерт за развојот на мрежата на Алијансата на знаење за SMecoMP согласно PRAG 2016 во рамките на проектот(SMecoMP)

26.03.2018 | УКЛО започна постапка за набавка на услуги/експерт за мониторинг согласно PRAG 2016, во рамките на проектот (SMecoMP)

23.03.2018 | КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА ОД ФОНДАЦИЈАТА ТОМА ФИЛА

23.03.2018 | УКЛО започна постапка за набавка на услуги/експерт за анализа согласно PRAG 2016, во рамките на проектот (SMecoMP)

22.03.2018 | УКЛО започна постапка за набавка на услуги/експерт за истражување согласно PRAG 2016, во рамките на проектот (SMecoMP)

21.03.2018 | Можност за пријавување на Повици објавени од Национална Агенција за европски образовни програми за ангажирање експерти

19.03.2018 | СТИПЕНДИСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЈАТА КОНРАД АДЕНАУЕР

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Scroll to Top