Избрани најдобрите истражувачки трудови

04.12.2019

На распишаниот награден Конкурс на УКЛО за најдобар истражувачки труд и есеј, комисиите  ги донесоа  следните одлуки:

Награда за  есеј не се доделува.

Наградени  истражувачки трудови:

- Прво место Марија Рунчевска, Факултет за биотехнички науки – Битола, за трудот со наслов: ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ОВЧО СИРЕЊЕ ПРОИЗВЕДЕНО НА ТРАДИЦИОНАЛЕН И ИНДУСТРИСКИ НАЧИН шифра: СИРЕЊЕ

-  Второ место Горан Велјановски, Технички факултет – Битола, за трудот со наслов: КОМПЈУТЕРСКИ МОДЕЛ НА МАКЕДОНСКИОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРЕГЕТСКИ СИСТЕМ ЗА 2025 ГОДИНА, шифра: model

- Трето место,  Љубица Трајкоска, Факултет за биотехнички науки – Битола, за трудот со наслов: СИМУЛАЦИЈА НА ЗАГУБИТЕ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА СУРОВО КРАВЈО МЛЕКО ВО ЗАВИСНОСТ ОД ХИГИЕНСКАТА ИСПРАВНОСТ И КВАЛИТЕТОТ, шифра: ОЦМ 


Scroll to Top